LIDMAATSCHAP

 

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste 1 jaar en eindigt door opzegging door opzegging voor 1 december bij de ledenadministratie.

De contributie bedraagt:

 

Contributie Senioren (vanaf 18 jaar): € 118,-

Contributie Junioren (tot 18 jaar): € 175,- inclusief 30 lessen training

Junioren tot 12 jaar betalen geen inschrijfgeld van € 18,-

 

De tennislessen van de junioren worden verzorgd door Tennisschool Sport Events. Dit bedrag wordt samen met de contributie in 2 termijnen in rekening gebracht.

 

 

Verenigingslid

 

Indien je betrokken wil blijven bij de vereniging kun je verenigingslid worden. De kosten hiervoor bedragen € 20,-

 

Bij het lidmaatschap is opgenomen:

 

Alle nieuwsbrieven, uitnodigingen voor festiviteiten etc.

Geen inschrijfgeld meer voor aanmelding normaal lidmaatschap.

Als verenigingslid kun je uiteraard geen gebruik maken van onze buitenbanen.

Zomer/winterlid

 

De periode van een winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tot en met 3l maart en wordt automatisch verlengd. Afmelden dient schriftelijk te gebeuren voor 1 september. Voor diegene die alleen in de zomer willen of kunnen tennissen is de mogelijkheid om alleen zomerlid te worden. Bij aanmelding krijg je een zomerpas, hiermee kun je op onze banen. De zomerpas (met recente foto) is geldig in de maanden juni, juli en augustus en kan vanaf 24 mei worden aangevraagd.

 

Men hoeft geen lid te zijn van een andere vereniging. Na inlevering van het aanmeldingsformulier krijgt u binnen enkele dagen de winter/zomerpas. Bij aanmelding moet een goedgelijkende pasfoto worden ingeleverd, deze krijg je hierna terug. Legitimatie is verplicht. De pasfoto kan per mail worden gestuurd naar: ledenadministratie@tvbergen.nl

 

Hiervoor gelden de volgende tarieven:

 

- Senioren en junioren € 50,- Geen inschrijfgeld

Betaling dient te gebeuren bij automatische incasso.

TENNIS VERENIGING BERGEN

Leden

Copyright © 2019 TV Bergen. Alle rechten voorbehouden.

Credits